Psychotherapie

Psychotherapie is een behandelmethode die wordt toegepast bij psychische klachten en problemen. De therapie bestaat meestal uit gesprekken met een psychotherapeut. Je behandelaar lost je problemen niet op, maar leert je nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Het doel van psychotherapie is jouw psychische klachten en problemen op te heffen, of zodanig te verminderen dat je er minder last van hebt. De problemen waarvoor mensen in psychotherapie gaan zijn heel verschillend. Voorbeelden van psychische problemen zijn: angsten, depressies, verslavingsproblemen, identiteitsproblemen, relatie- of gezinsproblemen. Vaak liggen negatieve ervaringen aan de problemen ten grondslag.

Psychotherapeutische behandeling op de praktijk is mogelijk op verwijzing van de huisarts of van een specialist. Voorwaarde is dat er geen sprake is van ernstige verslaving of ernstige suïcidaliteit.

Psychotherapie - psychotherapeut  Psychotherapie - psychotherapeut

background